نقد فیلم قهرمان ؛ مکاشفه ای در باب انسانیت

در این مطلب قصد داریم فیلم قهرمان را که به تازگی مشخص شد در جمع نامزدهای…