اسپین آف مانگا فیلم Spider-Man: Across the Spider-Verse تایید شد!

به تازگی اسپین آف مانگا فیلم Spider-Man: Across the Spider-Verse تایید شد. در ادامه به جزئیات…


لایو اکشن جدید مانگا What Did You Eat Yesterday تایید شد [+تاریخ انتشار]

به تازگی لایو اکشن جدید مانگا What Did You Eat Yesterday تایید شد. در ادامه به…


اقتباس مانگایی لایت ناول Toaru Anbu no ITEM تایید شد

به تازگی اقتباس مانگایی لایت ناول Toaru Anbu no ITEM تایید شد. در ادامه به جزئیات…


وقفه جدید مانگا The Vampire Dies in No Time

به تازگی اخباری درباره وقفه جدید مانگا The Vampire Dies in No Time منتشر شده است.…


اقتباس لایو اکشنی مانگا I Cannot Reach You تایید شد

به تازگی اقتباس لایو اکشنی مانگا I Cannot Reach You تایید شد. در ادامه به جزئیات…


مانگا Dead Mount Death Play یک رمان اسپین آف خواهد گرفت

به تازگی اسپین آف مانگا Dead Mount Death Play تایید شد. در مطلب رمان جدید Dead…


اقتباس مانگایی انیمه The Orbital Children تایید شد

به تازگی اقتباس مانگایی انیمه The Orbital Children تایید شد. در ادامه به جزئیات مانگا جدید…


تاریخ پایان مانگا Kakegurui twin مشخص شد

به تازگی تاریخ پایان مانگا Kakegurui twin مشخص شد. در ادامه این مطلب به جزئیات پایان…


تاریخ بازگشت مانگا The Case Study of Vanitas مشخص شد

به تازگی تاریخ بازگشت مانگا The Case Study of Vanitas مشخص شد. در ادامه به جزئیات…


تاریخ بازگشت مانگا Otome Yōkai Zakuro فاش شد

به تازگی تاریخ بازگشت مانگا Otome Yōkai Zakuro فاش شد. در ادامه این مطلب به جزئیات…