فیلم خیابان ترس قسمت اول ؛ عاشق مجموعه های استاین هستم

من واقعاً منتظر این فیلم بودم. من در دهه 90 بزرگ شدم و عاشق کتابهای خیابان…


فیلم جنگ فردا ( The Tomorrow War ) ؛ بازی کریس پرت عالی بود

یکی از عالیترین فیلم‌های چد سال اخیرو حتما همین فیلم جنگ فردا بود که دیدم. حتما…