تصاویر جدید خاوری در کانادا ؛ تصاویر جدید خاوری در کانادا با شلوارک + [عکس و فیلم]

عکس از آقای محمود خاوری با شلوارک و صلیب به گردن در کانادا که به تازگی…