نقد فیلم سینمایی آتابای ؛ روندی شاعرانه از تبدیل خشم به عشق

در نقد فیلم سینمایی آتابای همراه باشید. نگاهی به بازی جواد عزتی در آتابای و فیلمبرداری…